Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 338 1 248
Sum driftskostnader -1 392 -1 305
Driftsresultat -54 -58
Resultat før skatt -50 -50
Årsresultat -50 -37
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 586 597
Sum gjeld 211 171
Sum egenkapital 375 425
Sum egenkapital og gjeld 586 597
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hadeland Elektronikk Service AS
Orgnummer 980 369 501
Telefon (+47) 61 33 18 88
Telefaks (+47) 61 33 18 89
Mobiltelefon (+47) 909 84 722
E-post heservic@online.no
Hjemmeside www.hadeland-elektronikk.no
Besøksadresse Gagnumsvegen 10, 2750 Gran
Postadresse Postboks 188, 2711 Gran

Nøkkelpersoner