Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 595 2 316
Sum driftskostnader -1 567 -2 516
Driftsresultat 29 -200
Resultat før skatt 17 -218
Årsresultat 12 -173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 33 119
Omløpsmidler 140 317
Sum gjeld 421 633
Sum egenkapital 21 -8
Sum egenkapital og gjeld 442 625
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Biong 3 X
Orgnummer 980 477 495
Telefon (+47) 22 71 70 70
Telefaks (+47) 22 70 70 80
Mobiltelefon (+47) 901 81 824
E-post post@3xbiong.no
Hjemmeside www.3xbiong.no
Besøksadresse Sagveien 23 C Iii, 0459 Oslo
Postadresse Sagveien 23 C Iii, 0459 Oslo

Nøkkelpersoner