Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 629 1 271
Sum driftskostnader -639 -1 067
Driftsresultat -10 205
Resultat før skatt -19 197
Årsresultat -15 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 19
Omløpsmidler 88 330
Sum gjeld 144 404
Sum egenkapital 143 159
Sum egenkapital og gjeld 287 563
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Biong 3 X
Orgnummer 980 477 495
Telefon (+47) 22 71 70 70
Telefaks (+47) 22 70 70 80
Mobiltelefon (+47) 901 81 824
E-post post@3xbiong.no
Hjemmeside www.3xbiong.no
Besøksadresse Sagveien 23 C Iii, 0459 Oslo
Postadresse Sagveien 23 C Iii, 0459 Oslo

Nøkkelpersoner