Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 655 14 521
Sum driftskostnader -11 817 -13 884
Driftsresultat 837 637
Resultat før skatt 822 593
Årsresultat 613 425
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 083 1 793
Omløpsmidler 3 715 3 181
Sum gjeld 3 825 3 556
Sum egenkapital 2 135 1 522
Sum egenkapital og gjeld 5 960 5 078
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tore Haraldstad & Co AS
Orgnummer 980 568 059
Telefon (+47) 920 92 375
E-post svenn@toreharaldstadco.no
Hjemmeside www.toreharaldstadco.no
Besøksadresse Røråsveien 2, 3114 Tønsberg
Postadresse Røråsveien 2, 3114 Tønsberg

Nøkkelpersoner