Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 532 1 916
Sum driftskostnader -1 403 -948
Driftsresultat 1 130 968
Resultat før skatt 1 130 963
Årsresultat 1 130 963
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 75 93
Omløpsmidler 657 671
Sum gjeld 264 157
Sum egenkapital 468 607
Sum egenkapital og gjeld 732 764
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Reinås Eiendomsmegling
Orgnummer 980 717 046
Telefon (+47) 74 82 48 80
Mobiltelefon (+47) 920 18 208
E-post aud@reinaseiendom.no
Hjemmeside www.reinaseiendom.no
Besøksadresse Kirkevegen 21 B, 7500 Stjørdal
Postadresse Postboks 260, 7501 Stjørdal

Nøkkelpersoner