Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 779 336 808 633
Sum driftskostnader -678 382 -736 895
Driftsresultat 100 954 71 738
Resultat før skatt 101 875 72 659
Årsresultat 79 648 55 866
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 10 232 12 099
Omløpsmidler 193 619 162 090
Sum gjeld 128 156 112 596
Sum egenkapital 114 305 89 657
Sum egenkapital og gjeld 242 461 202 253
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mekonomen AS
Orgnummer 980 748 669
Telefon (+47) 66 81 76 90
Telefaks (+47) 69 81 88 19
E-post post@mekonomen.no
Hjemmeside www.mekonomen.no
Besøksadresse Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Postadresse Postboks 524, 1411 Kolbotn

Nøkkelpersoner