Industriservice Ing Yngve Midtfjell AS

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 727 4 534
Sum driftskostnader -2 734 -4 332
Driftsresultat -6 202
Resultat før skatt -12 203
Årsresultat -12 159
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 75 75
Omløpsmidler 1 430 2 656
Sum gjeld 144 1 357
Sum egenkapital 1 361 1 373
Sum egenkapital og gjeld 1 506 2 731
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Industriservice Ing Y Midtfjell AS
Orgnummer 980 785 424
Telefon (+47) 22 61 24 46
Telefaks (+47) 22 62 24 33
Mobiltelefon (+47) 907 53 896
Besøksadresse Hans Steinpukkers vei 12, 1273 Oslo
Postadresse Hans Steinpukkers vei 12, 1273 Oslo

Nøkkelpersoner