Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 630 19 368
Sum driftskostnader -18 864 -17 680
Driftsresultat 1 765 1 688
Resultat før skatt 1 641 1 549
Årsresultat 1 641 1 549
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 213 2 474
Omløpsmidler 2 434 2 695
Sum gjeld 5 056 5 082
Sum egenkapital -409 87
Sum egenkapital og gjeld 4 647 5 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lødingen Apotek
Orgnummer 981 045 459
Telefon (+47) 76 98 69 00
Telefaks (+47) 76 98 69 10
E-post lodingen@apotek1.no
Hjemmeside www.apotek1.no
Besøksadresse Sjøvegen 14, 8410 Lødingen
Postadresse Sjøvegen 14, 8410 Lødingen

Nøkkelpersoner