Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 270
Sum driftskostnader -1 384 -1 214
Driftsresultat -1 384 -944
Resultat før skatt 234 1 583
Årsresultat 234 1 583
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 27 513 27 280
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 27 513 27 280
Sum egenkapital og gjeld 27 513 27 280
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kronprinsesse Märthas Minnefond
Orgnummer 981 058 763
Telefon (+47) 22 04 87 00
Besøksadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo
Postadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo

Nøkkelpersoner