Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 023 -1 279
Driftsresultat -1 023 -1 279
Resultat før skatt -516 -718
Årsresultat -516 -718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 26 279 26 795
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 26 279 26 795
Sum egenkapital og gjeld 26 279 26 795
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kronprinsesse Märthas Minnefond
Orgnummer 981 058 763
Telefon (+47) 22 04 87 00
Besøksadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo
Postadresse Det Kongelige Slott, 0010 Oslo

Nøkkelpersoner