Tysklandsbrigadenes Veteranforening

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 594 1 048
Sum driftskostnader -585 -1 064
Driftsresultat 9 -16
Resultat før skatt 7 -20
Årsresultat 6 -20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 111 93
Sum gjeld 68 55
Sum egenkapital 44 38
Sum egenkapital og gjeld 111 93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tysklandsbrigadenes Veteranforening
Orgnummer 981 107 918
Telefon (+47) 416 98 213
Mobiltelefon (+47) 416 98 213
E-post pj.persen@getmail.no
Besøksadresse c/o P. J. Persen Vækerøveien 191A, 0751 Oslo
Postadresse Postboks 131 Røa Tysklandsbrigadenes Veteranforening, 0701 Oslo

Nøkkelpersoner