Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 735 983 2 487 479
Sum driftskostnader -2 667 992 -2 426 029
Driftsresultat 67 991 61 450
Resultat før skatt 70 240 69 735
Årsresultat 51 909 51 501
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 129 219
Omløpsmidler 340 130 262 847
Sum gjeld 354 484 196 667
Sum egenkapital 106 114 177 705
Sum egenkapital og gjeld 460 598 374 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordek AS
Orgnummer 981 149 629
Telefon (+47) 469 36 000
Telefaks (+47) 62 53 65 51
E-post firmapost@nordek.no
Hjemmeside www.nordek.no
Besøksadresse Briskeby Stadion, 2321 Hamar
Postadresse Postboks 474, 2304 Hamar

Nøkkelpersoner