Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 2 520 669 2 735 983
Sum driftskostnader -2 382 413 -2 667 992
Driftsresultat 138 256 67 991
Resultat før skatt 145 608 70 240
Årsresultat 110 743 51 909
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 63 129
Omløpsmidler 621 372 340 130
Sum gjeld 495 580 354 484
Sum egenkapital 203 179 106 114
Sum egenkapital og gjeld 698 759 460 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordek AS
Orgnummer 981 149 629
Telefon (+47) 469 36 000
Telefaks (+47) 62 53 65 51
E-post firmapost@nordek.no
Hjemmeside www.nordek.no
Besøksadresse Briskeby Stadion, 2321 Hamar
Postadresse Postboks 474, 2304 Hamar

Nøkkelpersoner