If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 45 072 000 42 673 000
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 6 775 000 6 115 000
Resultat før skatt 8 859 000 7 888 000
Årsresultat 9 334 000 3 759 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 452 000 295 000
Omløpsmidler 126 573 000 122 625 000
Sum gjeld 100 320 000 99 324 000
Sum egenkapital 29 191 000 25 982 000
Sum egenkapital og gjeld 129 511 000 125 306 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn If Skadeforsikring Lysaker
Orgnummer 981 290 666
Telefon (+47) 980 02 400
E-post kundeservice@if.no
Hjemmeside www.hyundaiforsikring.no
Besøksadresse Drammensveien 264, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 240, 1326 Lysaker

Nøkkelpersoner