Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 310 868 295 918
Sum driftskostnader -314 307 -301 871
Driftsresultat -3 439 -5 953
Resultat før skatt -4 342 -6 414
Årsresultat -3 390 -5 060
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 10 257 11 241
Omløpsmidler 63 508 62 425
Sum gjeld 56 485 48 607
Sum egenkapital 29 646 32 901
Sum egenkapital og gjeld 86 131 81 509
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Life Scandinavia AS
Orgnummer 981 457 072
Telefon (+47) 22 40 53 00
Telefaks (+47) 22 40 53 01
E-post firmapost@lifekjeden.no
Hjemmeside www.life.no
Besøksadresse Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo
Postadresse Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner