Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 40 40
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 40 40
Resultat før skatt 40 40
Årsresultat 42 29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 433 1 433
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 368 380
Sum egenkapital 1 065 1 053
Sum egenkapital og gjeld 1 433 1 433
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åsaveien 7 V AS
Orgnummer 981 457 935
Telefon (+47) 22 40 12 80
Telefaks (+47) 22 40 12 81
Mobiltelefon (+47) 901 95 347
Besøksadresse Co/Brækhus Dege Advokatfirma DA V/Martin Horgen Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse Co/Brækhus Dege Advokatfirma DA V/Martin Horgen Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner