Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 43 42
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 43 42
Resultat før skatt 43 42
Årsresultat 32 55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 433 1 433
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 343 343
Sum egenkapital 1 090 1 090
Sum egenkapital og gjeld 1 433 1 433
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åsaveien 7 V AS
Orgnummer 981 457 935
Telefon (+47) 22 40 12 80
Telefaks (+47) 22 40 12 81
Mobiltelefon (+47) 901 95 347
Besøksadresse Co/Brækhus Dege Advokatfirma DA V/Martin Horgen Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse Co/Brækhus Dege Advokatfirma DA V/Martin Horgen Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner