Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 006 5 929
Sum driftskostnader -6 055 -5 555
Driftsresultat 951 375
Resultat før skatt 975 403
Årsresultat 707 283
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 120 108
Omløpsmidler 1 970 1 485
Sum gjeld 2 067 1 548
Sum egenkapital 100 112
Sum egenkapital og gjeld 2 167 1 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Data Regnskapstjeneste AS
Orgnummer 981 554 485
Telefon (+47) 22 90 79 10
E-post post@drt.as
Hjemmeside www.drt.as
Besøksadresse Professor Birkelands vei 24 B -6, 1081 Oslo
Postadresse Professor Birkelands vei 24 B -, 1081 Oslo

Nøkkelpersoner