Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 718 6 248
Sum driftskostnader -4 382 -5 251
Driftsresultat 1 337 997
Resultat før skatt 1 342 1 013
Årsresultat 1 002 732
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 66 93
Omløpsmidler 2 085 1 799
Sum gjeld 2 080 1 845
Sum egenkapital 104 102
Sum egenkapital og gjeld 2 183 1 947
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Data Regnskapstjeneste AS
Orgnummer 981 554 485
Telefon (+47) 22 90 79 10
E-post post@drt.as
Hjemmeside www.drt.as
Besøksadresse Professor Birkelands vei 24 B -6, 1081 Oslo
Postadresse Professor Birkelands vei 24 B -, 1081 Oslo

Nøkkelpersoner