Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 172 093 161 794
Sum driftskostnader -172 087 -161 854
Driftsresultat 7 -60
Resultat før skatt 43 53
Årsresultat 11 15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 865 3 854
Omløpsmidler 9 780 7 496
Sum gjeld 3 775 2 522
Sum egenkapital 9 129 9 118
Sum egenkapital og gjeld 12 904 11 639
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordfjord Kjøtt Slakt AS
Orgnummer 981 682 955
Telefon (+47) 57 87 70 00
Telefaks (+47) 57 87 70 01
E-post firmapost@nfki.no
Besøksadresse Loen, 6783 Stryn
Postadresse Loen, 6789 Loen

Nøkkelpersoner