Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 023 4 118
Sum driftskostnader -3 585 -3 471
Driftsresultat 437 647
Resultat før skatt 452 662
Årsresultat 351 503
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 284 3 295
Omløpsmidler 3 107 3 073
Sum gjeld 3 636 3 294
Sum egenkapital 2 828 3 177
Sum egenkapital og gjeld 6 464 6 471
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tannlege T Nordhagen AS
Orgnummer 981 885 988
Telefon (+47) 63 90 13 93
E-post tannlegethn@gmail.com
Hjemmeside www.tannlegenordhagen.no
Besøksadresse Øvre Hagaveg 14, 2150 Årnes
Postadresse Øvre Hagaveg 14, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner