Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 925 771
Sum driftskostnader -4 876 -2 566
Driftsresultat -3 950 -1 795
Resultat før skatt 5 522 6 499
Årsresultat 5 522 6 499
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 15 976 12 725
Sum gjeld 34 319 36 590
Sum egenkapital -10 699 -16 220
Sum egenkapital og gjeld 23 620 20 370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bingo Entreprenøren AS
Orgnummer 981 900 510
Telefon (+47) 909 97 777
Telefaks (+47) 64 83 01 09
Mobiltelefon (+47) 909 97 777
E-post roy@tecnobingo.no
Besøksadresse Slynga 2, 2005 Rælingen
Postadresse Slynga 2, 2005 Rælingen

Nøkkelpersoner