Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 624 878 729 063
Sum driftskostnader -684 044 -766 734
Driftsresultat -59 166 -37 671
Resultat før skatt -59 149 -43 167
Årsresultat -46 281 -33 630
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 14 834 29 804
Omløpsmidler 200 767 184 404
Sum gjeld 93 364 97 370
Sum egenkapital 146 817 142 398
Sum egenkapital og gjeld 240 181 239 767
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bik Bok AS
Orgnummer 981 930 010
Telefon (+47) 66 77 34 50
Telefaks (+47) 66 77 34 87
E-post mail@bikbok.com
Hjemmeside www.bikbok.no
Besøksadresse Bergerveien 5, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 194, 1377 Billingstad

Nøkkelpersoner