Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 17
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat 9 10
Resultat før skatt 10 2
Årsresultat 8 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 139 169
Sum gjeld 9 47
Sum egenkapital 130 123
Sum egenkapital og gjeld 139 169
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Collector Norge
Orgnummer 981 937 597
Telefon (+47) 400 02 211
Telefaks (+47) 22 72 26 88
Mobiltelefon (+47) 400 02 211
E-post mail@xservices.no
Hjemmeside www.xservices.no
Besøksadresse Østensjøveien 32, 0667 Oslo
Postadresse Postboks 6662, 0609 Oslo

Nøkkelpersoner