Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 118 598 113 136
Sum driftskostnader -113 096 -107 875
Driftsresultat 5 502 5 260
Resultat før skatt 6 123 5 892
Årsresultat 4 784 4 548
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 961 1 279
Omløpsmidler 26 856 20 558
Sum gjeld 20 552 15 258
Sum egenkapital 7 397 7 513
Sum egenkapital og gjeld 27 949 22 771
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn RIISE & G G STORKJØKKEN AS
Orgnummer 982 118 239
Telefon (+47) 67 17 10 00
Telefaks (+47) 67 17 10 01
E-post post@culinaoslo.no
Hjemmeside www.culina.no
Besøksadresse Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga
Postadresse Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga

Nøkkelpersoner