Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 39 181 37 106
Sum driftskostnader -11 200 -10 495
Driftsresultat 27 982 26 611
Resultat før skatt 23 640 4 751
Årsresultat 17 257 3 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 445 512 456 645
Omløpsmidler 1 265 1 448
Sum gjeld 72 795 431 367
Sum egenkapital 373 982 26 725
Sum egenkapital og gjeld 446 777 458 093
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Z AS
Orgnummer 982 435 072
Telefon (+47) 21 60 51 00
Telefaks (+47) 21 60 51 01
E-post post@entra.no
Hjemmeside www.entra.no
Besøksadresse Biskop Gunnerus' gate 14 26 Etg, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 52 Økern, 0508 Oslo

Nøkkelpersoner