Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 40 298 39 169
Sum driftskostnader -10 379 -13 066
Driftsresultat 29 919 26 103
Resultat før skatt 29 336 24 452
Årsresultat 22 532 18 864
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 431 926 436 787
Omløpsmidler 1 735 514
Sum gjeld 49 632 55 527
Sum egenkapital 384 028 381 774
Sum egenkapital og gjeld 433 661 437 301
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Z AS
Orgnummer 982 435 072
Telefon (+47) 21 60 51 00
Telefaks (+47) 21 60 51 01
E-post post@entra.no
Hjemmeside www.entra.no
Besøksadresse Biskop Gunnerus' gate 14 26 Etg, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 52 Økern, 0508 Oslo

Nøkkelpersoner