Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 39 735 42 222
Sum driftskostnader -11 918 -13 460
Driftsresultat 27 817 28 762
Resultat før skatt 28 006 28 780
Årsresultat 21 845 22 724
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 407 448 415 032
Omløpsmidler 29 382 22 649
Sum gjeld 49 027 50 013
Sum egenkapital 387 804 387 668
Sum egenkapital og gjeld 436 830 437 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Z AS
Orgnummer 982 435 072
Telefon (+47) 21 60 51 00
Telefaks (+47) 21 60 51 01
E-post post@entra.no
Hjemmeside www.entra.no
Besøksadresse Biskop Gunnerus' gate 14 26 Etg, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 52 Økern, 0508 Oslo

Nøkkelpersoner