Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 583 000 512 000
Sum driftskostnader -1 882 000 -1 576 000
Driftsresultat -1 299 000 -1 064 000
Resultat før skatt 545 000 11 299 000
Årsresultat 424 000 11 405 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 31 000 27 000
Omløpsmidler 2 586 000 2 400 000
Sum gjeld 75 780 000 67 241 000
Sum egenkapital 46 979 000 57 415 000
Sum egenkapital og gjeld 122 759 000 124 656 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Telenor ASA
Orgnummer 982 463 718
Telefon (+47) 67 89 00 00
Telefaks (+47) 67 89 24 32
Hjemmeside www.telenor.no/
Besøksadresse Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Postadresse Postboks 800, 1331 Fornebu

Nøkkelpersoner