Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 195 6 302
Sum driftskostnader -5 113 -6 621
Driftsresultat 1 081 -320
Resultat før skatt 1 082 -316
Årsresultat 950 -316
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 69
Omløpsmidler 1 758 1 279
Sum gjeld 549 1 089
Sum egenkapital 2 095 1 146
Sum egenkapital og gjeld 2 644 2 234
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tealounge
Orgnummer 982 571 065
Telefon (+47) 22 37 07 05
Telefaks (+47) 22 37 07 04
Mobiltelefon (+47) 957 08 818
E-post post@tealounge.no
Hjemmeside www.tealounge.no
Besøksadresse Thorvald Meyers gate 33 C, 0555 Oslo
Postadresse Thorvald Meyers gate 33 C, 0555 Oslo

Nøkkelpersoner