Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 062 3 951
Sum driftskostnader -1 576 -1 735
Driftsresultat 2 486 2 216
Resultat før skatt 9 781 1 675
Årsresultat 9 243 1 236
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 17 642 18 730
Omløpsmidler 7 097 1 016
Sum gjeld 15 499 17 916
Sum egenkapital 9 240 1 931
Sum egenkapital og gjeld 24 739 19 847
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gidsken Jacobsens Vei 12 AS
Orgnummer 982 602 823
Telefon (+47) 23 11 69 00
Telefaks (+47) 23 11 69 01
Mobiltelefon (+47) 996 14 820
E-post jorgamun@frisurf.no
Besøksadresse v/UNION Eiendomskapital AS Bolette brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse v/Union Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner