Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 172 2 300
Sum driftskostnader -753 -920
Driftsresultat 1 418 1 379
Resultat før skatt 1 337 1 276
Årsresultat 1 337 1 276
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 12 931 13 178
Omløpsmidler 176 41
Sum gjeld 2 472 9 852
Sum egenkapital 10 634 9 297
Sum egenkapital og gjeld 13 107 19 149
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel V Eiendom ANS
Orgnummer 982 709 547
Telefon (+47) 67 12 90 70
Telefaks (+47) 67 12 59 75
E-post rg@baba.no
Besøksadresse Drammensveien 49, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 49, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner