Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 030 1 742
Sum driftskostnader -767 -629
Driftsresultat 1 262 1 113
Resultat før skatt 1 088 734
Årsresultat 1 088 734
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 13 426 13 673
Omløpsmidler 456 153
Sum gjeld 10 291 9 525
Sum egenkapital 8 021 6 933
Sum egenkapital og gjeld 18 312 16 458
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel V Eiendom ANS
Orgnummer 982 709 547
Telefon (+47) 67 12 90 70
Telefaks (+47) 67 12 59 75
E-post rg@baba.no
Besøksadresse Drammensveien 49, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 49, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner