Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 265 988 472 237
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 254 739 453 824
Resultat før skatt 254 739 453 823
Årsresultat 254 739 453 823
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 621 011 14 361 351
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 8 406 679 13 491 751
Sum egenkapital og gjeld 8 621 011 14 361 351
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Likviditet 20 V
Orgnummer 982 736 919
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner