Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 171 567 77 791
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 164 175 70 300
Resultat før skatt 164 174 70 299
Årsresultat 164 174 70 299
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 913 015 6 802 754
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 7 877 096 6 802 211
Sum egenkapital og gjeld 7 913 016 6 802 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Likviditet 20 V
Orgnummer 982 736 919
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner