Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 145 33
Sum driftskostnader -84 -27
Driftsresultat 61 6
Resultat før skatt 61 6
Årsresultat 45 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 246 178
Sum gjeld 117 55
Sum egenkapital 128 123
Sum egenkapital og gjeld 246 178
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rådgivning Og Analyse F&f AS
Orgnummer 982 763 533
Telefon (+47) 928 90 390
Mobiltelefon (+47) 928 90 390
Besøksadresse Rosenborggata 15 C, 0356 Oslo
Postadresse Rosenborggata 15 C, 0356 Oslo

Nøkkelpersoner