Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 49 025 50 448
Sum driftskostnader -49 045 -51 392
Driftsresultat -19 -944
Resultat før skatt 13 -967
Årsresultat 13 -967
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 023 1 811
Omløpsmidler 30 175 28 143
Sum gjeld 30 750 29 519
Sum egenkapital 447 434
Sum egenkapital og gjeld 31 198 29 954
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn CC Gjøvik
Orgnummer 982 774 748
Telefon (+47) 61 13 04 10
Telefaks (+47) 61 13 04 21
E-post ketil.norheim@cc.gjovik.ol.no
Hjemmeside www.skaldit.no
Besøksadresse Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik
Postadresse Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik

Nøkkelpersoner