Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 46 288 46 730
Sum driftskostnader -47 602 -46 810
Driftsresultat -1 315 -80
Resultat før skatt -1 312 -43
Årsresultat -1 312 -43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 924 2 509
Omløpsmidler 31 217 25 861
Sum gjeld 32 536 25 454
Sum egenkapital 1 604 2 916
Sum egenkapital og gjeld 34 140 28 370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn CC Gjøvik
Orgnummer 982 774 748
Telefon (+47) 61 13 04 10
Telefaks (+47) 61 13 04 21
E-post ketil.norheim@cc.gjovik.ol.no
Hjemmeside www.skaldit.no
Besøksadresse Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik
Postadresse Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik

Nøkkelpersoner