Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt 20 38
Årsresultat 20 38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 813 1 790
Sum gjeld 14 12
Sum egenkapital 1 799 1 778
Sum egenkapital og gjeld 1 813 1 790
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Schults A C Tollkasserer Legat
Orgnummer 982 820 383
Telefon (+47) 72 54 58 70
Telefaks (+47) 72 54 58 71
E-post kirkevergen.postmottak@trondheim.kommune.no
Besøksadresse Brøsetvegen 168, 7048 Trondheim
Postadresse v/ Kirkeverge i Trondheim Munkegata 1, 7013 Trondheim

Nøkkelpersoner