Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 1 762 1 472
Sum driftskostnader -1 010 -878
Driftsresultat 752 595
Resultat før skatt 746 596
Årsresultat 746 596
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 22 0
Omløpsmidler 2 040 1 111
Sum gjeld 282 76
Sum egenkapital 1 780 1 035
Sum egenkapital og gjeld 2 062 1 111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Islamsk Råd Norge
Orgnummer 982 842 840
Telefon (+47) 21 37 80 10
Telefaks (+47) 85 02 20 50
E-post post@irn.no
Hjemmeside www.irn.no
Besøksadresse Storgata 39, 0182 Oslo
Postadresse Calmeyers gate 8, 0183 Oslo

Nøkkelpersoner