Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 9 982 14 296
Sum driftskostnader -9 831 -14 189
Driftsresultat 151 107
Resultat før skatt -106 -129
Årsresultat -106 -157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 664 2 154
Omløpsmidler 2 215 2 540
Sum gjeld 4 823 4 532
Sum egenkapital 113 219
Sum egenkapital og gjeld 4 935 4 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Østfold Mur & Flis
Orgnummer 982 903 939
Telefon (+47) 982 56 592
Mobiltelefon (+47) 982 56 591
E-post sven-erik@mf3.no
Hjemmeside www.mf3.no
Besøksadresse Sarpsborgveien 64, 1640 Råde
Postadresse Sarpsborgveien 64, 1640 Råde

Nøkkelpersoner