Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 35 348 35 397
Sum driftskostnader -32 664 -33 986
Driftsresultat 2 684 1 411
Resultat før skatt 13 308 6 419
Årsresultat 12 683 6 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 440 2 440
Omløpsmidler 19 902 7 135
Sum gjeld 5 300 8 287
Sum egenkapital 18 530 5 847
Sum egenkapital og gjeld 23 830 14 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vitusapotek Torvbyen
Orgnummer 982 972 337
Telefon (+47) 69 38 50 80
E-post vitus.torvbyen@apotek.no
Hjemmeside www.vitusapotek.no
Besøksadresse Brochs gate 8, 1607 Fredrikstad
Postadresse Postboks 290, 1601 Fredrikstad

Nøkkelpersoner