Nøkkeltall 2004
Sum driftsinntekter 300
Sum driftskostnader -268
Driftsresultat 32
Resultat før skatt 32
Årsresultat 32
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2004
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 56
Sum gjeld 24
Sum egenkapital 32
Sum egenkapital og gjeld 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Ullevålsveien 67 B
Orgnummer 982 990 246
Telefon (+47) 22 54 20 70
Telefaks (+47) 23 28 09 29
Mobiltelefon (+47) 980 45 428
Besøksadresse Ullevålsveien 67 B, 0454 Oslo
Postadresse Ullevålsveien 67 B, 0454 Oslo

Nøkkelpersoner