Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -24
Driftsresultat -13 -24
Resultat før skatt -104 -24
Årsresultat -104 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 694 0
Sum gjeld 6 981 1 095
Sum egenkapital -167 -63
Sum egenkapital og gjeld 6 815 1 032
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henrik E Nielsen Eiendom AS
Orgnummer 983 093 310
Telefon (+47) 23 00 21 40
Telefaks (+47) 23 00 21 41
Mobiltelefon (+47) 450 06 496
E-post hen@hen-arkitektur.no
Besøksadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo
Postadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner