Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -222 -8
Driftsresultat -222 -8
Resultat før skatt -245 -36
Årsresultat -245 -36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 662 6 833
Sum gjeld 8 732 8 544
Sum egenkapital -488 -243
Sum egenkapital og gjeld 8 244 8 300
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henrik E Nielsen Eiendom AS
Orgnummer 983 093 310
Telefon (+47) 23 00 21 40
Telefaks (+47) 23 00 21 41
Mobiltelefon (+47) 450 06 496
E-post hen@hen-arkitektur.no
Besøksadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo
Postadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner