Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -12 -22
Driftsresultat -12 -22
Resultat før skatt 13 -22
Årsresultat 13 -22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 517 5 517
Sum gjeld 6 267 6 256
Sum egenkapital -176 -189
Sum egenkapital og gjeld 6 091 6 067
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henrik E Nielsen Eiendom AS
Orgnummer 983 093 310
Telefon (+47) 23 00 21 40
Telefaks (+47) 23 00 21 41
Mobiltelefon (+47) 450 06 496
E-post hen@hen-arkitektur.no
Besøksadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo
Postadresse Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner