Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 43 814 39 579
Sum driftskostnader -41 401 -34 866
Driftsresultat 1 813 4 963
Resultat før skatt 4 427 9 361
Årsresultat 3 355 7 049
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 47
Omløpsmidler 28 999 33 809
Sum gjeld 13 421 19 576
Sum egenkapital 17 022 16 785
Sum egenkapital og gjeld 30 443 36 361
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aktiv Eiendomsmegling
Orgnummer 983 154 980
Telefon (+47) 05100
Telefaks (+47) 22 87 81 29
E-post terraf@terra.no
Hjemmeside www.aktiveiendom.no
Besøksadresse Parkveien 61, 0254 Oslo
Postadresse Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner