Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 34 505 32 671
Sum driftskostnader -32 420 -29 177
Driftsresultat 2 085 3 494
Resultat før skatt 3 634 5 807
Årsresultat 2 624 4 715
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 756 1 135
Omløpsmidler 19 635 18 489
Sum gjeld 10 827 12 002
Sum egenkapital 16 741 14 116
Sum egenkapital og gjeld 27 568 26 118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aktiv Eiendomsmegling
Orgnummer 983 154 980
Telefon (+47) 05100
Telefaks (+47) 22 87 81 29
E-post terraf@terra.no
Hjemmeside www.aktiveiendom.no
Besøksadresse Parkveien 61, 0254 Oslo
Postadresse Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner