Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 30
Sum driftskostnader -9 -32
Driftsresultat -9 -2
Resultat før skatt -9 148
Årsresultat -7 149
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 366 382
Sum gjeld 14 24
Sum egenkapital 351 358
Sum egenkapital og gjeld 366 382
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prosjektutvikling Ålesund M&m AS
Orgnummer 983 192 483
Telefon (+47) 70 17 79 40
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner