Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -11
Driftsresultat -13 -11
Resultat før skatt -13 -11
Årsresultat -10 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 342 355
Sum gjeld 7 11
Sum egenkapital 334 344
Sum egenkapital og gjeld 342 355
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prosjektutvikling Ålesund M&m AS
Orgnummer 983 192 483
Telefon (+47) 70 17 79 40
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner