Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -11
Driftsresultat -13 -11
Resultat før skatt -13 -12
Årsresultat -10 -15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 023 346
Sum gjeld 695 8
Sum egenkapital 328 338
Sum egenkapital og gjeld 1 023 346
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prosjektutvikling Ålesund M&m AS
Orgnummer 983 192 483
Telefon (+47) 70 17 79 40
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner