Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 41 797 48 377
Sum driftskostnader -41 043 -45 853
Driftsresultat 755 2 524
Resultat før skatt 328 2 063
Årsresultat 256 1 576
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 247 354
Omløpsmidler 24 113 32 077
Sum gjeld 13 131 21 408
Sum egenkapital 11 603 11 347
Sum egenkapital og gjeld 24 734 32 755
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haugsveen & Fjeldstad Landbruk AS
Orgnummer 983 221 963
Telefon (+47) 62 57 37 00
Telefaks (+47) 62 57 37 01
E-post post@hfl.no
Hjemmeside www.hfl.no
Besøksadresse Silovegen 1, 2335 Stange
Postadresse Silovegen 1, 2335 Stange

Nøkkelpersoner