Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 56 913 66 537
Sum driftskostnader -55 566 -64 028
Driftsresultat 1 348 2 510
Resultat før skatt 1 212 2 335
Årsresultat 926 1 794
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 003 1 153
Omløpsmidler 17 425 17 946
Sum gjeld 14 723 15 280
Sum egenkapital 3 705 3 820
Sum egenkapital og gjeld 18 428 19 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olto VVS As
Orgnummer 983 232 108
Telefon (+47) 38 13 91 00
Telefaks (+47) 38 13 91 01
E-post kundeservice@olto.no
Hjemmeside www.olto.no
Besøksadresse Lundevegen 40, 4700 Vennesla
Postadresse Postboks 228, 4703 Vennesla

Nøkkelpersoner