Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 3 280 3 458
Sum driftskostnader -3 063 -3 289
Driftsresultat 217 170
Resultat før skatt 225 176
Årsresultat 150 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 126 273
Omløpsmidler 876 1 966
Sum gjeld 841 1 988
Sum egenkapital 161 251
Sum egenkapital og gjeld 1 002 2 239
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lascombe
Orgnummer 983 342 752
Telefon (+47) 38 26 19 74
Telefaks (+47) 38 25 43 45
E-post birlas1@hotmail.com
Besøksadresse Leirvollen 1 A, 4513 Mandal
Postadresse Postboks 74, 4501 Mandal

Nøkkelpersoner