Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 070 546 998 542
Sum driftskostnader -1 060 363 -1 049 140
Driftsresultat 10 183 -50 599
Resultat før skatt -4 513 4 543
Årsresultat -3 828 479
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 315 309 327 354
Omløpsmidler 238 421 389 251
Sum gjeld 911 913 1 098 206
Sum egenkapital 301 896 291 712
Sum egenkapital og gjeld 1 213 810 1 389 918
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Reitan Convenience Norway AS
Orgnummer 983 415 660
Telefon (+47) 81 50 09 09
Telefaks (+47) 22 57 31 09
E-post marked@narvesen.no
Hjemmeside www.reitanservicehandel.no
Besøksadresse Gladengveien 2, 0661 Oslo
Postadresse Postboks 6219 Etterstad, 0603 Oslo

Nøkkelpersoner