Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 937 032 970 528
Sum driftskostnader -806 983 -842 879
Driftsresultat 130 049 127 649
Resultat før skatt 182 394 127 630
Årsresultat 149 856 87 769
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 347 317 316 685
Omløpsmidler 360 250 208 059
Sum gjeld 996 891 920 879
Sum egenkapital 374 766 375 497
Sum egenkapital og gjeld 1 371 657 1 296 375
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Reitan Convenience Norway AS
Orgnummer 983 415 660
Telefon (+47) 81 50 09 09
Telefaks (+47) 22 57 31 09
E-post marked@narvesen.no
Hjemmeside www.reitanservicehandel.no
Besøksadresse Gladengveien 2, 0661 Oslo
Postadresse Postboks 6219 Etterstad, 0603 Oslo

Nøkkelpersoner