Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 269 618 1 144 437
Sum driftskostnader -921 458 -1 054 398
Driftsresultat 112 209 90 039
Resultat før skatt 109 878 86 167
Årsresultat 82 427 62 517
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 109 059 95 292
Omløpsmidler 372 270 337 599
Sum gjeld 298 956 355 025
Sum egenkapital 206 694 112 791
Sum egenkapital og gjeld 505 650 467 816
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vita
Orgnummer 983 426 387
Telefon (+47) 22 57 69 50
Telefaks (+47) 22 57 69 99
Mobiltelefon (+47) 915 48 061
E-post anita.gjertsen@vita.no
Hjemmeside www.vita.no
Besøksadresse Haslevangen 15, 0579 Oslo
Postadresse Postboks 6013 Etterstad, 0601 Oslo