Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 574 5 857
Sum driftskostnader -5 231 -4 852
Driftsresultat 344 1 004
Resultat før skatt 34 276
Årsresultat 27 220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 7 180 4 498
Omløpsmidler 2 951 892
Sum gjeld 9 888 5 172
Sum egenkapital 244 217
Sum egenkapital og gjeld 10 132 5 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Steco Miljø
Orgnummer 983 436 161
Telefon (+47) 32 24 42 80
Telefaks (+47) 32 24 42 81
Mobiltelefon (+47) 908 81 838
E-post steco@steco.no
Hjemmeside www.steco.no
Besøksadresse Teglverksveien 9 A, 3413 Lier
Postadresse Teglverksveien 9 A, 3413 Lier

Nøkkelpersoner