Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 23 940 9 418
Sum driftskostnader -20 587 -8 414
Driftsresultat 3 353 1 004
Resultat før skatt 3 345 991
Årsresultat 2 654 745
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 822 1 557
Omløpsmidler 11 614 6 099
Sum gjeld 6 026 2 901
Sum egenkapital 7 409 4 755
Sum egenkapital og gjeld 13 436 7 655
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frydenlund Vvs AS
Orgnummer 983 482 007
Telefon (+47) 970 58 502
E-post bjorn@frydenlundvvs.no
Besøksadresse Sør-Skurdalen 1, 3580 Geilo
Postadresse Sør-Skurdalen 1, 3580 Geilo

Nøkkelpersoner