Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 858 916
Sum driftskostnader -519 -490
Driftsresultat 339 425
Resultat før skatt 335 422
Årsresultat 252 308
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 792 819
Omløpsmidler 375 320
Sum gjeld 1 134 1 358
Sum egenkapital 466 214
Sum egenkapital og gjeld 1 600 1 572
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gruben K A Eiendom AS
Orgnummer 983 490 905
Telefon (+47) 75 15 00 55
Telefaks (+47) 75 12 01 95
Besøksadresse Hammerveien 11, 8626 Mo i Rana
Postadresse Postboks 236, 8601 Mo i Rana

Nøkkelpersoner