Nøkkeltall 2008
Sum driftsinntekter 625
Sum driftskostnader -293
Driftsresultat 333
Resultat før skatt 349
Årsresultat 349
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2008
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 360
Sum gjeld 238
Sum egenkapital 122
Sum egenkapital og gjeld 360
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tønsberg Anette Ø Advokat
Orgnummer 983 568 149
Telefon (+47) 63 85 38 70
Telefaks (+47) 65 83 38 71
Besøksadresse Tønsberg Gård, 1930 Aurskog
Postadresse Tønsberg Gård, 1930 Aurskog

Nøkkelpersoner