Borettslaget Etterstadkroken 7 C Og D

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 911 1 797
Sum driftskostnader -1 310 -1 019
Driftsresultat 602 778
Resultat før skatt 265 359
Årsresultat 265 359
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 59 031 59 016
Omløpsmidler 1 054 1 154
Sum gjeld 57 076 57 426
Sum egenkapital 3 009 2 744
Sum egenkapital og gjeld 60 085 60 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BORETTSLAGET ETTERSTADKROKEN 7 C OG D
Orgnummer 983 856 713
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner