Borettslaget Etterstadkroken 7 C Og D

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 685 1 698
Sum driftskostnader -972 -887
Driftsresultat 714 810
Resultat før skatt 176 244
Årsresultat 176 244
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 59 018 59 000
Omløpsmidler 1 122 1 020
Sum gjeld 57 753 57 842
Sum egenkapital 2 386 2 210
Sum egenkapital og gjeld 60 139 60 052
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BORETTSLAGET ETTERSTADKROKEN 7 C OG D
Orgnummer 983 856 713
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner