Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 367 490
Sum driftskostnader -84 -233
Driftsresultat 283 257
Resultat før skatt 205 162
Årsresultat 205 162
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 16 15
Sum gjeld 7 883 8 088
Sum egenkapital -7 867 -8 073
Sum egenkapital og gjeld 16 15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Engelsrud Nfi gruppen AS
Orgnummer 983 929 990
Telefon (+47) 22 64 70 18
Telefaks (+47) 22 64 40 55
E-post nfias@online.no
Hjemmeside www.engelsrudnfi.no
Besøksadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo
Postadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo

Nøkkelpersoner