Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 372 308
Sum driftskostnader -44 -13
Driftsresultat 328 295
Resultat før skatt 282 241
Årsresultat 282 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 53 362
Sum gjeld 7 397 7 988
Sum egenkapital -7 344 -7 626
Sum egenkapital og gjeld 53 362
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Engelsrud Nfi gruppen AS
Orgnummer 983 929 990
Telefon (+47) 22 64 70 18
Telefaks (+47) 22 64 40 55
E-post nfias@online.no
Hjemmeside www.engelsrudnfi.no
Besøksadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo
Postadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo

Nøkkelpersoner