Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 66
Sum driftskostnader -6 -75
Driftsresultat -6 -9
Resultat før skatt -7 -17
Årsresultat -7 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 7
Sum gjeld 7 110 7 103
Sum egenkapital -7 103 -7 096
Sum egenkapital og gjeld 7 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Engelsrud Nfi gruppen AS
Orgnummer 983 929 990
Telefon (+47) 22 64 70 18
Telefaks (+47) 22 64 40 55
E-post nfias@online.no
Hjemmeside www.engelsrudnfi.no
Besøksadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo
Postadresse Smalvollveien 6, 0667 Oslo

Nøkkelpersoner