Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 764 5 925
Sum driftskostnader -5 514 -6 101
Driftsresultat 249 -177
Resultat før skatt 480 134
Årsresultat 480 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 33 82
Omløpsmidler 4 488 4 045
Sum gjeld 1 252 1 338
Sum egenkapital 3 768 3 289
Sum egenkapital og gjeld 5 021 4 627
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Husfliden Norsk Flid AS
Orgnummer 983 970 133
Telefon (+47) 61 26 70 70
Telefaks (+47) 61 26 70 88
E-post pwn@norskflid.no
Hjemmeside www.norskflid.no/
Besøksadresse Storgata 47, 2609 Lillehammer
Postadresse Storgata 47, 2609 Lillehammer

Nøkkelpersoner