Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 341 421 503 369
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 333 643 496 653
Resultat før skatt 333 642 496 654
Årsresultat 329 140 491 019
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 811 685 1 572 578
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 803 048 1 565 817
Sum egenkapital og gjeld 1 811 685 1 572 578
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Global Etisk V
Orgnummer 983 979 564
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner