Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 92 510 310 111
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 84 100 300 263
Resultat før skatt 84 100 300 263
Årsresultat 81 167 294 081
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 711 043 1 993 976
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 710 313 1 974 282
Sum egenkapital og gjeld 1 711 043 1 993 977
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Global Etisk V
Orgnummer 983 979 564
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner