Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 29 080 24 891
Sum driftskostnader -29 418 -24 776
Driftsresultat -338 116
Resultat før skatt 40 287
Årsresultat 40 287
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 5 435 5 620
Omløpsmidler 26 115 5 329
Sum gjeld 35 387 14 827
Sum egenkapital 8 873 8 833
Sum egenkapital og gjeld 44 260 23 659
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fretex Norge AS
Orgnummer 983 982 433
Telefon (+47) 51 95 13 00
Telefaks (+47) 51 95 13 01
E-post norge@fretex.no
Hjemmeside www.fretex.no
Besøksadresse Torneroseveien 7, 4315 Sandnes
Postadresse Torneroseveien 7, 4315 Sandnes

Nøkkelpersoner